Akademik ORTA DOĞU Dergisi Yayın İlkeleri ( Guidelines for Contributors )

Akademik Orta Doğu dergisi, yılda iki defa yayınlanmakta olan hakemli uluslararası bir dergidir. Dergiye gönderilen makaleler, özgün eserler ve daha önce yayınlanmamış veya herhangi bir yayın sürecine girmemiş olmalıdır. Dergiye gönderilen makaleler, Hakem Kurulu'nun değerlendirmesinden sonra yayınlanırlar. Yayınlanan makalelerin bütün yayın hakları dergiye aittir. Yayınlanan yazıların içerik sorumluluğu yazara aittir. Yazarların görüşleri, dergiye mâl edilemez.

Dergiye gönderilen makaleler, dipnotlar dâhil en az 4000 en fazla 9000 kelime olmalıdır. Olay incelemeleri en az 2000 en fazla 4000 kelime olmalıdır. Kitap incelemeleri en az 750 en fazla 2000 kelime olmalıdır. Makalelerde en az 150 kelimelik Türkçe özet ile İngilizce özet ve makale başlığı bulunmalıdır. Özetlere, her iki dilde de en fazla beş adet anahtar kelime eklenmelidir.

Makalenin üst başlığı büyük harf ve koyu; alt başlıklar ise küçük harfle yazılmalıdır. Yazar veya yazarların isimleri üst başlığın altında sağa yaslı olarak yazılmalıdır. Yazar veya yazarların unvan ve kurum bilgileri, yıldız(*) ile dipnotta ilk sayfada belirtilmelidir. Makale içinde en fazla ikili alt başlık sistemi kullanılmalıdır. Alt başlıklar koyu ve küçük harf; alt başlığa bağlı ara başlıklar ise küçük harf ve italik yazılmalıdır.

Makaleler, Windows 2000 veya sonrası yazılım programlarına uyumlu Microsoft Office Word programında, A4 kâğıt boyutunda, Times New Roman karakterinde, 11 punto yazı tipi boyutu ve 1,5 satır aralığı sayfa yapısı ile yazılmalıdır. Dipnotlar ise 10 punto yazı tipi boyutu ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

 
 

>> DEVAMI