Makale sonunda, yararlanılan kaynaklar, kaynakça başlığı ile soyadı alfabetik sırasına göre; soyadlar italik olarak, 10 punto yazı tipi boyutu ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.Yazarlar yazılarını adres, telefon, e-posta, faks bilgileri ile birlikte kemahan@yahoo.com (Mehmet Şahin) veya info@akademikortadogu.com adresine gönderebilirler.

Örnek Dipnot yazımı 1. Mehmet Emin Çağıran, ' Filistin Duvarının' Hukuki Mahiyeti Ve Sonuçları Üzerine Uluslararası Adalet Divanının İstişari Mütalaası , Akademik Orta Doğu Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2006.
2. Gökhan Çetinsaya, "Essential Friends and Natural Enemies: The Historic Roots of Turkish-Iranian Relations", Middle East Review of International Affairs , Cilt 7, No 3, 2003, ss. 116-132.
3. Ibid.
4. Çağıran, "' Filistin Duvarının' Hukuki Mahiyeti Ve , s. 125
5. Ibid., s.126
6. Hüseyin Bağcı, Türk Dış Politikasında 1950'li Yıllar, 2.b., METU Press, Ankara, 2001, ss. 36-45
7. Milliyet, Dışişleri Bakanı Lübnan'da , 20 Ağustos 2006.
8. Semih İdiz, Bakü'de Kritik Zirve , Milliyet, 30 Mayıs 2005,
http://www.milliyet.com/2005/06/30/yazar/idiz.html
9. DPT, İkinci Avrupa Ekonomik Topluluğu Özel İhtisas Komisyonu Raporu , DPT:1493-OIK:199, Ankara, Ağustos 1976.
10. UN, Mehlis Report, S/2005/662, Distr.: General, 20 October 2005, Erişim Tarihi: 13 Ağustos 2007, http://www.un.org/news/dh/docs/mehlisreport/
11. Mülakat, Halil İnalcık, Ankara, 15 Ağustos 2006, kişisel görüşme
12. Karl W. Deutsch, On The Concepts of Politics and Power , James N. Rosenau (Ed.), International Politics and Foreign Policy, New York: The Free Press, 1969, ss. 257-260
13. Türel Yılmaz, Türkiye'nin Orta Doğu'daki Sınır Komşuları ile İlişkileri (1970-1997 ), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, s. 68
14. Deutsch, On The Concepts of Politics and Power , s. 265
15. Anadolu Ajansı, A hmedinejad İsrail'i Irkçılıkla Suçladı , Erişim Tarihi: 27 Eylül 2007
http://www.aa.com.tr/tr/dunya/18/

 
 

>>ÖNCEKİ