Birol Akgün, Konya Üniversitesi
Meliha Benli Altunışık,  Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Deniz Ülke Arıboğan, Bilgi Üniversitesi
Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi
S. Gülden Ayman, Marmara Üniversitesi
Recep Boztemur, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Haydar Çakmak, Gazi Üniversitesi
Şaban Çalış, Yüksek Öğretim Kurulu Başkan Yardımcısı (YÖK)
Canan Ateş Ekşi,  Gazi Üniversitesi
Çağrı Erhan, Ankara Üniversitesi
Melek Fırat, Ankara Üniversitesi
Ramazan Gözen, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Melih Aktaş, Gazi Üniversitesi
Halil İnalcık, Bilkent Üniversitesi
Sedat Laçiner, 18 Mart Üniversitesi
Mim Kemal Öke, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Nihat Ali Özcan, TEPAV
Çınar Özen, Ankara Üniversitesi
Mustafa Öztürk, Fırat Üniversitesi
Ayşegül Sever, Marmara Üniversitesi
Ayşe Kuşçu, Gazi Üniversitesi
Enis Tulça, Galatasaray Üniversitesi
Sibel Turan, Trakya Üniversitesi
Hakan Naim Ardor, Gazi Üniversitesi
Özlem Tür, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fırat Purtaş, Gazi Üniversitesi
Harun Arıkan, Çukurova Üniversitesi