Akademik ORTA DOĞU dergisi, başta Orta Doğu bölgesinde günümüzde yaşanan sorunlar olmak üzere, bölge ile ilgili sosyal, siyasal, ekonomik ve tarihi çalışmaların hazırlanıp yayınlandığı basılı, hakemli akademik bir dergidir. Dergi, sosyal bilimler çerçevesinde, özellikle Orta Doğu bölgesi ile ilgili çalışmalara yer vermeyi ve bu alanda özgün çalışmalara öncülük etmeyi hedeflemektedir.

Küresel ve bölgesel etkileri olan sorunların neredeyse hiç eksik olmadığı Orta Doğu bölgesi ile ilgili ülkemizde ciddi anlamda bir literatür eksikliği bulunmaktadır. Söz konusu eksikliği az da olsa gidermek ve akademisyenlerin/araştırmacıların dikkatlerini bölgeye çekmek için bu dergiyi çıkarmayı gerekli gördük. Bölgenin tarihi, etnik yapısı, coğrafyası, kaynakları, dini yapısı, bölge dışı güçlerle ve olaylarla etkileşimi gibi bölgeyle ilgili bütün konuları, gerek ülkemiz gerekse yabancı araştırmacıların katkılarıyla detaylı olarak incelemeyi hedefledik.

Dergi, hedeflediği amaçlara ulaşma doğrultusunda, ulusal ve uluslar arası alanda güvenilir akademik bir yayın olma sorumluluğunu başarı ile taşımayı önemsemektedir. Bunun için de, dergide bilimsel ölçütlerde yazılmış özgün kuramsal makalelerle birlikte, önemli olay incelemeleri ile aydınlatıcı kitap incelemelerine yer verilmesi önem arz etmektedir. Türkiye'de Orta Doğu çalışmaları alanında, öncü ve kalıcı olmak üzere, yayın hayatına başlayan Akademik Orta Doğu dergisi, akademiden kamuoyuna uzanan yeni bir fikir köprüsü, akademi ve ilgili her kesime güvenilir bir referans olma arzusuyla doğmuş, yapılanmış ve yayın hayatına başlamıştır.