Akademik ORTA DOĞU altı ayda (Ekim-Mart) bir yayınlanan hakemli dergidir.
Akademik ORTA DOĞU dergisinde belirtilen görüşler yazarlarına aittir.
Akademik ORTA DOĞU bir MORE AJANS yayınıdır.
Akademik ORTA DOĞU iletişim için e-posta:,
(Prof. Dr.Mehmet ŞAHİN)
kemahan@yahoo.com


Sahibi / Owner
MORE AJANS adına
Salim ŞAHİN

Editörler / Editors
Türel YILMAZ, Gazi Üniversitesi
Mehmet ŞAHİN, Gazi Üniversitesi

İngilizce Editörü / English Language Editor
Senem Çevik

Yazı İşleri Müdürü /Publication Coordinator
Latif KIZAKOĞLU

Editör Yardımcıları / Assistant Editors
Mehmet Emin ÇAĞIRAN
Mesut TAŞTEKİN
İdris DEMİR

Buğra SARI
Murat TINAS


Yayın Kurulu / Editorial Board
Tayyar ARI
, Uludağ Üniversitesi
Hüseyin BAĞCI, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Gökhan ÇETİNSAYA, Başbakanlık
Hasan ONAT, Ankara Üniversitesi
Hasan ÜNAL, Atılım Üniversitesi

Yazışma Adresi

Akademik ORTA DOĞU
Yıldız Posta Cad. Ayyıldız Apt.
No:30 K:4 D:11
Gayrettepe-İSTANBUL
Tel: 0 212 273 18 38
Faks: 0 212 273 18 19