Akademik ORTA DOĞU altı ayda bir yayınlanan hakemli dergidir.
Akademik ORTA DOĞU dergisinde belirtilen görüşler yazarlarına aittir.
Akademik ORTA DOĞU bir MORE AJANS yayınıdır.
Akademik ORTA DOĞU'ya yazı göndermek için:
(Mehmet ŞAHİN)
kemahan@yahoo.com veya info@akadamikortadogu.com adreslerini kullanabilirsiniz.


Sahibi / Owner
MORE AJANS adına
Salim ŞAHİN

Editörler / Editors
Türel YILMAZ, Gazi Üniversitesi
Mehmet ŞAHİN, Gazi Üniversitesi

Yazı İşleri Müdürü /Publication Coordinator
Latif KIZAKOĞLU

Editör Yardımcıları / Assistant Editors
Mehmet Emin ÇAĞIRAN
Mesut TAŞTEKİN
İdris DEMİR

Yayın Kurulu / Editorial Board
Tayyar ARI
, Uludağ Üniversitesi
Hüseyin BAĞCI, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Gökhan ÇETİNSAYA, İstanbul Teknik Üniversitesi
Ömer KÜRKÇÜOĞLU, Ankara Üniversitesi
Samir SALHA, Kocaeli Üniversitesi
Hasan ONAT, Ankara Üniversitesi


Yazışma Adresi

Akademik ORTA DOĞU
Yıldız Posta Cad. Ayyıldız Apt.
No:30 K:4 D:11
Gayrettepe-İSTANBUL
Tel: 0 212 273 18 38
Faks: 0 212 273 18 19