SUUDİ ARABİSTAN VE İRAN PERSPEKTİFİNDEN BAHREYN KRİZİ (2011)

Özet
Bahreyn, Arap dünyasının en küçük ülkesi olmasına rağmen körfez bölgesinde önemli stratejik, coğrafi konum ve yeraltı zenginliklere sahiptir, bu nedenle, tarih boyunca önemli güçlerin mücadele alanı olmuştur. Bu güçlerden en önemlileri; Portekizler, Persler, İngilizler ve Amerikalılardır. Bahreyn, Ortadoğu Bölgesinde birçok Arap ülkesinde olduğu gibi 2011 yılından beri hükümet karşıtı protesto eylemlerine sahne olmuştur. Bu protestolar, Arap Baharını meydana getiren olaylar gibi gözükmekte ise, Bahreyn olayları farklı bir gerginliği yansıtmaktadır. Bahreyn’deki olaylar, Sünni yönetici-Şii muhalefet arasında gerginliği ve İran - Suudi Arabistan arasında rekabeti temsil etmektedir. Şiilerin çoğunlukta olduğu ve kendileri ülkenin asıl sakinleri iddia eden, Bahreyn Şiileri hem Bahreyn’e hem İran’a çifte sadakate sahip oldukları algılanmaktadır. Bu çalışmada, 2011 Bahreyn Krizi’nin nedenleri, Bahreyn ve Suudi Arabistan’ın tutumu, İran’ın tepkisi ve krizin nasıl çözüldüğü incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kriz, Çatışma, Bahreyn, Suudi Arabistan, İran

2011 BAHRAIN CRISIS: THE PERSPECTIVE OF SAUDI ARABIA AND IRAN

Abstract
Although Bahrain is the smallest country in the Arab world, it has an important strategic, geographical location and underground treasures in the Gulf region, and it has been a conflict arena between various superpowers throughout history. Such as; Portuguese, Persians, British and American forces. Since 2011, Bahrain has witnessed anti-government protests, as it is in many Arab countries in the Middle East region. Although these protests seem to be linked to the events of the Arab Spring, the events in Bahrain reflect a different tension. It represented the tension between the Sunni ruler-Shiite opposition and the rivalry between Iran and Saudi Arabia. It is perceived that Bahraini Shiite, who claim themselves as the majority of Bahrain’s population and the original inhabitants of the country, have dual loyalties both to Bahrain and to Iran. This paper examines the causes of the 2011 Bahrain crisis, Bahraini government’s actions, Iran’s reaction and how the crisis has been resolved.


Keywords: Crisis, Conflict, Bahrain, Saudi Arabia, Iran