Birol Akgün, Konya University
Meliha Benli Altunışık,  Middle Eastern Technical University
Deniz Ülke Arıboğan, Bilgi University
Mustafa Aydın, Kadir Has University
S. Gülden Ayman, Marmara University
Recep Boztemur, Middle Eastern Technical University
Haydar Çakmak, Gazi University
Şaban Çalış, Vice-President of the Turkish Higher Educational Council (YÖK)
Canan Ateş Ekşi,  Gazi University
Çağrı Erhan, Ankara University
Melek Fırat, Ankara University
Ramazan Gözen, Abant İzzet Baysal University
Melih Aktaş, Gazi University
Halil İnalcık, Bilkent University
Sedat Laçiner, 18 Mart University
Mim Kemal Öke, İstanbul Commerce University
Nihat Ali Özcan, TEPAV
Çınar Özen, Ankara University
Mustafa Öztürk, Fırat University
Ayşegül Sever, Marmara University
Ayşe Kuşçu, Gazi University
Enis Tulça, Galatasaray University
Sibel Turan, Trakya University
Hakan Naim Ardor, Gazi University
Özlem Tür, Middle Eastern Technical University
Fırat Purtaş, Gazi University
Harun Arıkan, Çukurova University