TRUMP DÖNEMİ DEĞİŞEN DENGELERİN FİLİSTİN-İSRAİL BARIŞ SÜRECİNE ETKİSİ

Özet
Donald Trump, 20 Ocak 2017 tarihinde başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte, gerek seçim öncesi vaatleri gerekse bir yıllık dönem içerisinde tartışmalı dış politika kararlarıyla Ortadoğu siyasetine aktif olarak geri dönüşünün sinyallerini vermiştir. Bu sinyalleri de Trump’ın ilk yurt dışı gezisini Suudi Arabistan ve İsrail’i içine alan Ortadoğu’ya yapmasından anlamak mümkündür. Ortadoğu’da uluslararası toplumun karşılaştığı en zor ve karmaşık ikilemleri içinde barındıran Filistin-İsrail sorunu, aynı zamanda çözümü bekleyen sorunlarından biri olmayı sürdürmektedir. Yaklaşık 30 yıldır süregelen barış sürecinin mevcut yaklaşımlarının çözümü getirmediğini savunan Trump yönetimi, Filistin-İsrail sorunun çözümü için iki devletli çözüme olan bağlılığı konusunda kararsızlıklarını dile getirirken, aynı zamanda nihai bir anlaşmanın yapılması için de taahhütte bulunmuştur. Ancak, Trump’ın Kudüs kararının ardından ABD’nin arabulucu rolünde bulunması gerçekçi bir politikayı yansıtmamakla birlikte müzakerelerde her iki tarafında isteksiz tutumu barışı zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, Amerika Birleşik Devletleri’nin Trump sonrası değişen Ortadoğu politikasının Filistin-İsrail çatışmasına ya da barışına etkisi araştırılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kudüs, Barış, Filistin, İsrail, Trump

THE EFFECT OF CHANGING BALANCES IN TRUMP ERA ON THE ISRAELI-PALESTINIAN PEACE PROCESS

Abstract
On January 20, 2017, with his presidential seat, Donald Trump signaled to actively return to Middle Eastern politics through controversial foreign policy decisions, both in terms of pre-election commitments and within one year. These signals can be understood from Trump's first overseas trip to the Middle East, which includes Saudi Arabia and Israel. The Palestinian-Israeli question, which contains the most difficult and complex dilemmas the international community has faced in the Middle East, remains at the same time one of the problems awaiting solution. The Trump administration, which advocated that the existing approaches of the peace process which has been going on for almost 30 years, did not solve the problem, expressed its ambivalence about the two state solution for the solution of the Palestinian-Israeli problem, but also undertook to make a final agreement at the same time. However, after Trump's Jerusalem decision, the USA's mediating role does not reflect a realistic policy, making it reluctant to negotiate peacefully on both sides of the negotiations. In this context, the United States is investigating the effect of the post-Trump-changing Middle East policy on Palestinian-Israeli conflict or peace.


Keywords: Jerusalem, Peace, Palestine, Israel, Trump