AF15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN ORTADOĞU MEDYASINDAKİ ALGISI

Özet
Bu makale sınırları içinde Ortadoğu ülkelerindeki krallıklara tabi ya da hükümet yanlısı ulusal medyanın ilk üç hafta boyunca 15 Temmuz başarısız darbe girişimine karşı tutumu değerlendirilecektir. Her bir ülkenin ulusal dilde yayın yapan ileri gelen medya kuruluşları incelenerek darbenin ilk saatlerinden itibaren bunu nasıl aktardıkları, toplumun algısını yönetmeye ilaveten siyaset mekanizmasını manipüle edici tutumları ve bunun ilk üç haftaki stabil ya da değişken yönü ortaya çıkarılacaktır. Bu makalede, Ortadoğu ülkelerindeki 15 Temmuz darbesine yönelik algı operasyonunu aktarmaya çalışarak Türkiye hükümetinin dış politikasında proaktif düzeyde kendi çıkar ve bekasını gözeten bir strateji oluşturmasına katkıda bulunacağını umut ediyoruz.

Anahtar Kelimeler: Medya, Ortadoğu, 15 Temmuz, Darbe Girişimi, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn, Kuveyt, Lübnan, Suriye, İran, Yemen, Irak.

THE PERCEPTION OF 15 JULY COUP ATTEMPT IN MIDDLE EAST MEDIA

Abstract
This article aims to evaluate the attitude of the media governed by the kingdoms of the Middle East countries or pro-government media towards 15 July failed coup attempt in Turkey during the first three weeks. Each country’s local media organizations will be examined how they behave towards what happens in Turkey after coup attempt, while trying to explain their behavior in terms of manipulating community’s perception and managing the political mechanism towards this issue and trying to reveal whether this attitude is stable or unstable during the first three weeks. By presenting Middle East countries media perception operation towards 15 July coup attempt we aim to contribute to Turkey’s foreign policy to create a strategy that promotes its own interests as a proactive actor.

Keywords: Media, Middle East, Turkey, 15 July Coup Attempt, Qatar, Saudi Arabia, United Emirates, Egypt, Bahrain, Kuwait, Lebanon, Syria, Iran, Yemen, Iraq.