NAHDA HAREKETİNİN İSLAMÎ CEMAATTEN SİYASÎ    
PARTİYE DÖNÜŞÜMÜ

Özet
Tunus’ta 1970 yıllarının başında Raşid Gannuşi ve arkadaşları tarafından temelleri atılan Nahda Hareketi, İslami bir hareket olarak uzun yıllar varlığını sürdürmüş ve 2010 yılında Tunus’ta başlayan Arap Baharı süreciyle başlayan toplumsal değişim ve dönüşümden yararlanarak siyasal bir parti hüviyetine kavuşmuştur. Bu makalede Arap Baharı sonrası Arap dünyasındaki İslami hareketlerin siyasal dönüşümlerine bir rol model olarak ortaya çıkan Nahda Hareketi’nin dinî bir hareketten siyasi bir partiye dönüşümü analiz edilecektir. Ayrıca Arap Baharı sonrası Tunus’ta başlayan demokratikleşme sürecinde Nahda Partisinin rolü, seçimlerdeki başarısı, yeni anayasa yapımındaki katkıları ve yer aldığı hükümetlerdeki etkisi gibi hususlar ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: İslami hareketler, Arap Baharı, Nahda Hareketi, Gannuşî, Tunus.

TRANSFORMATION OF THE ENNAHDA MOVEMENT FROM           
ISLAMIC JAMA'AH TO POLITICAL PARTY

Abstract
The Ennahda Movement, whose foundations were laid in Tunisia at the beginning of the 1970s by Rached Ghannouchi and his friends, has continued its existence as an Islamic movement for many years, and has acquired the identity of a political party. This article analyzes the transformation of the Ennahda Movement –the role model of political transformations for Islamic movements in the Arab world post Arab Spring– from a religious movement to a political party. The article also addresses issues such as the role of the Ennahda Party in the democratization process started in Tunisia after the Arab Spring, its contributions to the new constitution, and its influence in the governments in which it has participated.

Keywords: Islamic movements, Arab Spring, The Ennahda Movement, Rached Ghannouchi, Tunisia