G-20’NİN ARAP ÜYESİ: SUUDİ ARABİSTAN

Özet
Jeopolitik konumuna ilave olarak, sahip olduğu hidro-karbon kaynaklarıyla da Orta Doğu’nun en önemli devletlerinden biri olan Suudi Arabistan, gerek petrol rezervlerinin sağladığı finansal güç, gerekse gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin hayat damarlarından biri olan petrolün akmaya devam etmesinin taşıdığı önem nedeniyle G-20 üyesidir. Bu makalede, G-20’nin tek Arap üyesi olan Suudi Arabistan’ı ana hatlarıyla tanımak üzere ekonomik, toplumsal ve siyasi yapısı ile dış politikasının temel özellikleri incelenmektedir. İlave olarak, Suudi Arabistan’a ilişkin resmin tamamlanması maksadıyla Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler özetlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Suudi Arabistan Ekonomisi, Toplumsal ve Siyasi Yapısı, Dış Politikası, Türkiye-Suudi Arabistan İlişkileri.

THE ARAB MEMBER OF G-20: SAUDI ARABIA

Abstract
Being one of the most important Middle East states with its hydro-carbon sources and geopolitical location, Saudi Arabia is a member of G-20 due to the financial power of its rich oil reserves and the importance of the continuity of oil supply which is vital for the developed and developing economies. In order to have a general understanding of the only Arab member of G-20, the article examines the main characteristics of economic, social and political structure and foreign policy of Saudi Arabia. Besides, in order to complete our understanding,the relations between Turkey and Saudi Arabia is summarized.

Keywords: Saudi Arabia, Economic Structure, Social and Political Structure, Foreign Policy, Turkey-Saudi Arabia Relations