WHY DID THE ARAB UPRISINGS EMERGE? A THREE-LEVEL ANALYSIS

Özet
It has been six years since the beginning of the Arab Uprisings, which began in December 2010. The uprising in Tunisia triggered waves of insurgency against authoritarian and dictatorial regimes across the region. Utilizing a three-level –systemic, indigenous and supplementary– analysis, this study will answer the question“why did the Arab Uprisings emerge?”. At the systemic level, three elements –the French revolution, the San Remo Order and the Camp David Accords–determinedthe structure of the modern Middle East. Indigenous factors will be analyzed through two dynamics On the one hand, political, economic and social demands will be examined by focusing on deprivation and the third wave of democratization; on the other hand, the influence of social media andthe digital revolution in the Arab uprisings will be addressed. The public determinationwill be analyzed in the last section as the supplementary level, because the uprisings could not have started without the will of people.

Anahtar Kelimeler: The Arab Uprisings, Systemic Factors, Demands, Social Media, Will

ARAP AYAKLANMALARI NEDEN ORTAYA ÇIKTI? ÜÇ DÜZEYLİ BİR ANALİZ

Abstract
Aralık 2010’da başlayan Arap Devrimlerinin başlangıcından bu yana altı yıl geçti. Tunus’ta başlayan ayaklanma, kısa sürede bölgedeki otoriter ve diktatör rejimlere karşı ayaklanma dalgalarını tetikledi. Bu çalışma, “Arap ayaklanmaları neden ortaya çıktı?” sorusunun, üç düzeyli –sistemik, yerli ve tamamlayıcı– analiziniyapacaktır. Sistemik düzeyde üç unsur –Fransız Devrimi, San Remo Düzeni ve Camp David Antlaşmaları– modern Ortadoğu’nun yapısını belirlemiştir. Yerli faktörler, iki dinamizm –popüler talepler ve sosyal medya– aracılığıyla analiz edilecektir. Bir yandan, yoksunluğa ve üçüncü demokratikleşme dalgasına odaklanarak siyasi, ekonomik ve sosyal talepler incelenecek; diğer yandan, Arap ayaklanmalarında sosyal medyanın ve dijital devrimin etkileri ele alınacaktır. Son bölümde ise tamamlayıcı düzey olarak halkın kararlılığı üzerinde durulacaktır. Zira halkın iradesi olmasaydı bu ayaklanmalar başlayamazdı.

Keywords: Arap Ayaklanmaları, Sistemik Faktörler, Talepler, Sosyal Medya, İrade