EVOLVING TURKISH POLICY IN THE FACE OF THE CHANGING SYRIAN CRISIS

Özet
The objective in this paper is to trace the responses of the Turkish government to the Syrian crisis, which began in March 2011 as a spill-over from the Arab Spring. The study identifies four distinct phases in Turkey’s policy towards the Syrian turmoil. In the first stage, Turkey’s response was to cajole the Assad regime into undertaking democratic reforms. In the second phase, rebuffed, Turkey, after a few months, joined the international community in imposing sanctions on Syria, and supported the Syrian opposition in its attempts to topple the Assad government. In the third phase, the downing of a Turkish jet by Syrian forces in June 2012 prompted Turkey to advocate a military intervention by the international community in Syria. Finally, in the fourth phase, the rise of ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) in Syria and Iraq in early 2014 opened a new period in the Syrian crisis, prolonging the unrest in Syria and extending the life of the Assad regime. In this period, Turkey did not only fight against the Assad regime but also targeted ISIS and PYD (the Democratic Union Party).

Anahtar Kelimeler: Arab Spring, Syria Policy, AKP, Zero Problems with Neighbours Policy

DEĞİŞEN SURİYE KRİZİ KARŞISINDA DÖNÜŞEN TÜRKİYE POLİTİKASI

Abstract
Bu makalenin amacı Arap Baharı’nın bir sonucu olarak Mart 2011’de başlayan Suriye krizine karşı Türkiye’nin verdiği tepkiyi ele almaktır. Çalışma Türkiye’nin Suriye kaosuna tepkisini dört farklı safhada ele almaktadır. İlk aşamada, Türkiye’nin politikası Esad rejimini demokratik reformlar konusunda adım atmaya teşvik etmekti. İkinci aşamada, bu teşvik politikalarına olumlu bir cevap alamayan Türkiye birkaç ay sonra uluslararası topluma katılmıştır. Suriye’ye yaptırım uygulamış ve Esad’ı devirme çabasındaki Suriye muhalefetini desteklemiştir. Üçüncü safhadaysa Haziran 2012’de bir Türk jetinin Suriye kuvvetleri tarafından düşürülmesi Türkiye’yi Suriye’de uluslararası toplumun yapacağı askeri bir müdahaleyi desteklemeye yönlendirmiştir. Dördüncü ve son aşamadaysa Irak ve Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) 2014’ün başlangıcında yükselişi Suriye krizinde yeni bir dönem açmıştır. Bu durum Suriye’deki krizi ve Esad rejiminin ömrünü uzatmıştır. Türkiye bu dönemde sadece Esad’la mücadele etmekle kalmamış, IŞİD ve (PYD) Demokratik Birlik Partisi’ni de hedef almıştır.

Keywords: Arap Baharı, Suriye politikası, AKP, Komşularla Sıfır Sorun Politikası