ÜRDÜN'ÜN MÜLTECİ POLİTİKASI: SURİYELİ MÜLTECİLER

Özet
Ürdün, kurulduğundan beri çeşitli komşu ülkelerden mülteci ağırlamaya devam etmektedir. Ülkenin karşıladığı ilk göç dalgası, İsrail’in Filistin topraklarını işgal etmesi sonucunda meydana gelen Filistin ilticasıdır. O zamandan beri Ürdün, mülteci konusunda iyi bir tecrübe kazanmaktadır. 2011'de Arap Baharı başlaması ile birlikte Ürdün Suriyeli göç dalgasına maruz kalmıştır. Ayrıca Ürdün, Suriyeli mülteciler açık kapı politikası ile karşılayıp onlar koruma altına almış ve barınma sağlamıştır. Mültecilerin konusu Ürdün devleti gerçek bir tehdit altına almasına rağmen Ürdün, iç savaştan kaçan ve kendi sınırlarında bulunan tüm mültecileri karşılayarak kendi rolünü üstlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Suriye İlticası, Ürdün Siyaseti, Mülteciler, Kamplar

JORDAN’S REFUGEE POLICY: SYRIAN REFUGEE’S

Abstract
Jordan has been hosting refugees from various neighbouring countries since its founding. The first wave of immigration that the country has received was the Palestinian refugees, which was the result of the Israeli occupation of Palestinian lands. From that time, Jordan has got good experience in dealing with refugees. In 2011, when the Arab Spring started, Jordan has received another wave of immigration which was the Syrian refugees. Jordan welcomed Syrian refugees with an open door policy and provided shelter and security. Although the issue of refugees poses a real threat to the Jordanian state, Jordan has undertaken its role by accepting all the refugees who have escaped from the civil war.


Keywords: Syrian Immigrations, Jordan's Policy, Camps, Refugees