KÜÇÜK ÜLKE, BÜYÜK HESAPLAR: CİBUTİ'NİN KÜRESEL GÜÇ MÜCADELESİNDEKİ ROLÜ

Özet
Afrika'da ve Ortadoğu'da varolan sorun alanlarına oldukça yakın bir yerde konumlanmış olan Cibuti, aynı zamanda dünya ticaretinde çok büyük bir rolü olan Kızıldeniz-Hint Okyanusu bağlantısını kontrol edebilecek bir yerde bulunmasıyla da ön plana çıkmaktadır. Güney Sudan, Somali, Yemen gibi sorun alanlarının yanı başında bulunması ve Süveyş Kanalı'na giden yol üzerinde konumlanması bu bağlamda önemlidir. Sahip olduğu bu özellikler, ülkeyi stratejik manada çok kritik bir pozisyona taşıdığı gibi, küresel ve bölgesel güçlerin bu ülkeyi kendi yanında tutmaya yönelik hamlelerini de beraberinde getirmektedir. ABD, Fransa, Çin, İtalya ve Japonya gibi ülkelerin sürekli askeri üslere sahip olduğu Cibuti, bu üslerin kiralanmasından elde ettiği rant geliri ile ekonomisini ayakta tutarken, otoriter bir bağlamda şekillendiği gerekçesiyle eleştirilen yönetim anlayışı da bahsedilen aktörlerin desteğiyle süreklilik arz etmektedir. Cibuti'yi değerli kılan faktörler üzerinde durmak ve küresel/bölgesel aktörlerin bu ülke özelindeki politikalarını değerlendirmek, çalışmanın ana fikrini oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Afrika Boynuzu, Çin, Yemen, Somali, Rantçı Devlet

SMALL COUNTRY, GREAT PRUDENCES: DJIBOUTI'S ROLE IN GLOBAL POWER STRUGGLE

Abstract
Djibouti is situated very close to the problem areas in Africa and the Middle East. The country is at the forefront of being in a place where it can control the connection of the Red Sea-Indian Ocean, which has a great role in world trade. Djibouti's closeness to the problem areas like South Sudan, Somalia, Yemen and also its position on the road leading to the Suez Canal are important in this context. These features bring the country into a very critical position in strategic terms, as well as the moves of global and regional powers to keep this country by their own side. Djibouti, where countries such as the US, France, China, Italy and Japan have permanent military bases, maintains its economy stable with rent income from leasing of these bases. The main idea of this work is to focus on the factors that make Djibouti significant in terms of international politics and to evaluate the strategies of global/regional actors regarding this country.


Keywords: African Horn, China, Yemen, Somalia, Rentier State