İRAN’IN SURİYE STRATEJİSİ

Özet
İran-Suriye ittifakı Ortadoğu’daki en uzun süren ittifaklardan birisi olarak kabul edilir. Son yıllarda Suriye’de iç savaşa dönüşen kriz ve Suriye krizi etrafında şekillenen bölgesel gerilim bu ittifak ilişkisini daha da güçlendirmiştir. Bu ittifakın bu kadar dayanıklı olmasının en önemli sebebi İran’ın bölgesel politikalarında Suriye’ye verdiği stratejik önemdir. Esad yönetimindeki Suriye, yalnızca bir müttefik olarak değil, aynı zamanda İran’ın savunma stratejisine ‘stratejik derinlik’ kazandırması açısından son derece değerlidir. Bu nedenle İran, Suriyekrizinin başından beri kararlı bir şekilde Esad yönetimini desteklemiştir. Bu çalışmada İran’ın Suriye politikası ve Suriye krizi karşısında nasıl bir strateji izlediği incelenecektir. Bu çerçevede öncelikle İran’ın Ortadoğu politikasında Suriye’nin yeri, daha sonra İran’ın Suriye’deki stratejik hedefleri ve Suriye krizi karşısında izlediği politikalar tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İran, Suriye Krizi, Devrim Muhafızları, İttifak, Strateji

IRAN’S STRATEGY TOWARDS SYRIA

Abstract
The alliance between Iran and Syria is widely regarded as one of the long-lasting alliances in the Middle East. Recent crisis in Syria that turned into a civil war, and the ensuing regional tension have underpinned that alliance relationship. The principal reason of the resilience of this alliance is the strategic position of Syria within the framework of Iran’s regional policies. Syria under the Assad administration is valuable to Iran not only as an ally, but also because of its place that contributes to the ‘strategic depth’ of Iranian defense strategy. Fort his reason Iran resolutely backed the Assad administration since the beginning of the Syria crisis. This addresses Iran’s policy towards Syria and its strategy vis-à-vis the crisis. In this respect, it will review the place of Syria in Iranian Middle East policy, Iran’s strategic aims in Syria and its policies towards the Syria crisis.

Keywords: Iran, Syria Crisis, Revolutionary Guards, Alliance, Strategy