UNDERSTANDING THE ROLE OF POLITICAL PARTIES IN AFGHANISTAN

Özet
Political parties in Afghanistan have been the subject of much debate in politics, yet current literature lacks a thorough review of party politics in the country. To fill this gap this article analyzes the political parties and elections in Afghanistan. We argue that citizens, the government and the international community have an unfavorable view towards political parties since they are associated with the long-lasting war and ethnic conflicts in the country. We identify several factors that, we believe, have limited the development of political parties in the country. The most important ones are: the very high rate of illiteracy, limited number of well-educated people, absence of class awareness, and political parties’ connections with the ethnic and sectarian identities. Another important factor that has limited the development of political parties in Afghanistan is the inadequacy of the electoral system. We argue that Afghan government and its international partners had chosen the SNTV system deliberately to exclude political parties since political parties had acquired a violent reputation during the long-lasting war. Finally, the government and international community wanted to prevent opposition against the newly established administration. Almost 16 years after the fall of the Taliban, the electoral system remains to be an important obstacle for development of the political parties in the country.

Anahtar Kelimeler: Political Parties, Afghanistan, SNTV, PDPA, Mujahedeen

AFGANİSTAN’DA SİYASİ PARTİLERİN ROLÜNÜ ANLAMAK

Abstract
Afgan siyasi partilerinin rolü siyasi tartışmaların merkezinde olsa da, mevcut literatürde ülkedeki partilerin konumu hakkında yapılan çalışmalar bağlamında ciddi bir eksiklik bulunmaktadır. Bu boşluğu doldurmak için, bu çalışma Afganistan’daki siyasi partiler ve seçimleri analiz etmektedir. Çalışma, vatandaşlar, hükûmet ve uluslararası toplum nezdinde siyasi partilerin olumsuz bir imajının olmasının, partilerin uzun suren iç savaş ve etnik çatışmalarla özdeşlemiş olmalarından kaynaklandığını öne sürmektedir. Bu bağlamda, ülkedeki siyasi partilerin gelişimini kısıtlayan bazı faktörler tanımlanmaktadır. Bu faktörlerden en önemlileri: ülkede çok yüksek seviyede okur-yazar ve az sayıda iyi eğitim almış bir nüfusun bulunması, sınıf bilincinin oluşmaması ve siyasi partilerin etnik ve mezhepsel temellerde örgütlenmesidir. Siyasi partilerin gelişimini engelleyen bir diğer faktör de secim sisteminin kendisidir. Çalışma, Afgan hükûmeti ve uluslararası ortaklarının Tekli Transfer Edilebilir Oy Sistemi (TTOS-SNTV)’ni, uzun suren iç savaş nedeniyle şiddet ile özdeşleşmiş olan siyasi partileri bilinçli olarak zayıflatmak için seçtiğini öne sürmektedir. Son olarak hükûmet ve uluslararası toplumun yeni oluşturulan yönetime alternatif oluşmasını istememelerinin de önemli bir etken olduğu vurgulanmaktadır. Taliban yönetiminin devrilmesinden neredeyse 16 yıl sonra, ülkedeki secim sistemi siyasi partilerin gelişimi için önemli bir engel oluşturmaya devam etmektedir.

Keywords: Siyasi Partiler, Afganistan, TTOS, PDPA, Mücahitler